Đinh ốc + bu lông + 2 vòng F10T ABPON CO., LTD.

Đinh ốc + bu lông + 2 vòng F10T ABPON CO., LTD. Đinh ốc + bu lông + 2 vòng F10Tscrew + bolt +2 ring F10T (Bolt + Nut + 2WasherF10T)  Đinh ốc + bu lông + 2 vòng F10T Đường kính M12, M16, M20, M22, M24, M27, M30, M36 Sản xuất từ nguyên vật liệu chất lượng cao, đảm bảo bởi tiêu chuẩn AISI SS

read more
วาล์วกับดักไอน้ำ

วาล์วกับดักไอน้ำ (Steam Trap) เป็นวาล์วควบคุมแบบอัตโนมัติโดยทำหน้าที่เป็นตัวปล่อยน้ำคอนเดนเสท(Condenser) ที่อยู่ในท่อไอน้ำออกมาภายนอกร

read more